Kinh nghiệm mua máy mới

Nếu bạn cần mua máy mới thì đây là trang dành cho bạn. Trước tiên, mình phân loại ra làm 2 phần.

Một bài viết dành cho iPhone, iPad

Và một bài dành cho Macbook

Còn thiết bị khác thì mình tuy có xài, nhưng do thời gian mua đã quá lâu nên mình không cập nhật ở đây.


Mua IPhone mới

Kinh nghiệm mua IPhone mới

Mua macbook mới

KINH NGHIỆM MUA Macbook MỚI