Copy ảnh từ iPhone vào máy tính & ngược lại

Thật ra, bạn không cần copy ảnh làm gì đâu

Trên laptop cứ cài ICloud rồi đồng bộ thư mục ảnh qua. Tuy nhiên nhiều bạn không thích thế nên mình mới viết bài này

Trên Windows

Chép ảnh từ iPhone vào máy tính

Đầu tiên kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp.

Nếu có thông báo trên iPhone iPad thì bạn chọn TRUST nhé, hoặc là thiết bị tin cậy​.

Sau đó vào thư mục My computer của máy tính như hình​

Chọn vào thiết bị đã kết nối. Ví dụ trong hình iPhone của mình tên là DuyKhoa

Copy ảnh từ iPhone vào máy tính & ngược lại 17349402251 37820fe654 o

Cứ chọn tiếp

Copy ảnh từ iPhone vào máy tính & ngược lại 17349772605 bb0662bbc9 o

Một bên là thư mục ảnh, một bên là video

Copy ảnh từ iPhone vào máy tính & ngược lại 17323813226 9da324f12f o

Video đây, thích cái nào chọn rồi copy đem vào máy tính

Copy ảnh từ iPhone vào máy tính & ngược lại 17163560989 240ee14793 o

Đây là thư mục ảnh. Mình làm mờ các ảnh cá nhân đi. Thích cái nào chọn xong copy & paste vào thư mục khác trên máy tính windows

Copy ảnh từ iPhone vào máy tính & ngược lại 16729533313 8b600a948f o

Chép ảnh từ máy tính vào iPhone

Trên Mac

Trên Mac os có thể sử dụng các phần mềm sau đây để chuyển ảnh qua lại giữa máy tính và iPhone 

Image Capture​

Có sẳn trên máy, kết nối thiết bị vào máy Mac.

Chạy phần mềm Image Capture chọn thiết bị rồi Import​

Copy ảnh từ iPhone vào máy tính & ngược lại mavericks image capture

Photos 

Chỉ phiên bản Mac OS mới nhất mới có. Cách sử dụng y như Image Capture​

Các phần mềm khác

Sử dụng iTunes

Sử dụng iTools

Sử dụng phần mềm khác

Last Updated on 31/12/2019 by

Long Lê

Hello World!!!

2 bình luận về “Copy ảnh từ iPhone vào máy tính & ngược lại”

Viết một bình luận