Tổng hợp các Tweaks cho Cydia hay

Okay bài này viết để tổng hợp danh sách các Tweak của Cydia mà mình đánh là hay, cần thiết cho các thiết bị iPhone, iPad. Mình sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên bài viết này. Bạn nên bookmark lại đễ lâu lâu vào xem  … Đọc tiếp →

Hướng dẫn đưa máy về DFU Mode

DFU là chữ viết tắt của Device Firmware Upgrade. Tức là đưa iPhone/iPad về trạng thái cài đặt hoặc cập nhật Firmware 😀 Chế độ DFU được dùng khi người dùng trong một số trường hợp đặt biệt trong quá trình restore bị lỗi, hoặc cần hạ … Đọc tiếp →