Tổng hợp các Tweaks cho Cydia hay

Tổng hợp các Tweaks cho Cydia hay jailbreak

Okay bài này viết để tổng hợp danh sách các Tweak của Cydia mà mình đánh là hay, cần thiết cho các thiết bị iPhone, iPad. Mình sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên bài viết này. Bạn nên bookmark lại đễ lâu lâu vào xem  … Đọc tiếp →