Tác giả

Giới thiệu sơ về tác giả

Mình tên là Minh Khoa. Biệt danh là Khoa Mập

Mình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ.

Về kinh nghiệm sử dụng các sản phẩm Apple thì mình xài iPhone từ thời đầu tiên. Macbook qua 2 đời máy, tổng cộng thì chắc tầm 10 năm -_-

Bản quyền bài viết

Mình xin giải thích vấn đề bản quyền nội dung của iHuongdan.com

  • Tất cả bài viết trên blog đều thuộc bản quyền của iHuongDan
  • Tất cả bài viết đều do ihuongdan.com tự viết, không copy từ bất cứ nguồn nào
  • Đã xác nhận bản quyền bài viết với Google+.​

Bạn đọc có quyền​

  • Đọc và thảo luận mọi vấn đề liên quan đến bài viết.
  • Chia sẻ thoải mái bài viết với điều kiện dẫn link nguồn đầy đủ và trực tiếp vào website ihuongdan.com

Bạn không thể

  • Copy sao chép bài viết của ihuongdan lên các website khác mà không dẫn nguồn.
  • Lấy bài viết của blog để làm bất kỳ hình thức thương mại nào.

Bạn có thể liên hệ với mình nếu có vấn đề gì liên quan đến bản quyền nội dung.

Thông tin liên hệ

Nguyễn Minh Khoa – (Khoa Mập)

Facebook cá nhân https://www.facebook.com/profile.php?id=100008073219695

Mình chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến bài viết thông qua hệ thống comment ở website. Đừng liên hệ qua email hoặc FB mình